TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM DỊCH VỤ ĐÀO TẠO HỖ TRỢ
SẢN PHẨM MỚI

 

 

SpacEyes 3D Server

        SpacEyes 3D Server cho phép bạn truyền hình ảnh và các đối tượng 3D qua Internet. Kết nối hai server cơ sở dữ liệu không gian với nhau là một giải pháp tiện lợi và kinh tế cho các dự án và mô hình ba chiều trực tuyến được thực hiện bởi SpaceEyes 3D Buider.

         Với  SpacEyes 3D Server, bạn có thể dễ dàng cài đặt, cấu hình và quản trị máy chủ từ xa, quản lý người sử dụng, nhóm, đồng thời có thể truyền dữ liệu ở một định dạng dữ liệu nào tùy ý với một dung lượng bất kỳ.

                   

 

 

© 2006 GeoInfo Co. Ltd. All rights reserved.
ĐT: (+84-4) 3994 8145 ::: Fax: (+84-4) 3791 4627 ::: Email: info@geoinfo.com.vn