TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM DỊCH VỤ ĐÀO TẠO HỖ TRỢ
SẢN PHẨM MỚI

 

 

SpacEyes 3D Viewer

       Đây là một phần mềm độc lập cho phép bạn xem và đánh giá mô hình 3D trong thời gian thực. Mô hình này phải được tạo bởi phần mềm SpacEyes 3D Buider.

       Phần mềm này có giao diện thân thiện, sử dụng dễ dàng và nhiều tính năng nổi bật như:

- Xem mô hình trong thời gian thực

- Xem thông tin của các đối tượng vector, truy cập vào hyperlink.

- Đo vẽ mặt đất

- Định vị tọa độ con trỏ (x,y,z)

- Hiển thị đồng thời cả bản đồ dạng 2D

- Tạo khả năng nhìn lập thể (giúp hiển thị mô hình tốt hơn)

      Giao diện chương trình :

       

                SpacEyes 3D_Viewer

     Giao diện chương trình có thể tùy biến được:

 

 

© 2006 GeoInfo Co. Ltd. All rights reserved.
ĐT: (+84-4) 3994 8145 ::: Fax: (+84-4) 3791 4627 ::: Email: info@geoinfo.com.vn